Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-09-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35925-31".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Ouwehand en Simons over mestvergisters uitsluiten van SDE++-subsidies
Dossiernummer 35925
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35925-31
Indiener E. Ouwehand
Indiener S.H. Simons
Ondernummer 31
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-09-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van de leden Ouwehand en Simons over mestvergisters uitsluiten van SDE++-subsidies
Uitgiftedatum 2021-09-23
Vergaderjaar 2021-2022