35 925 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN SIMONS

Voorgesteld 23 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het demissionaire kabinet 3 miljard extra reserveert voor de ophoging van de SDE++-subsidiepot;

verzoekt het demissionaire kabinet, mestvergisters uit te sluiten van deze subsidies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Simons

Naar boven