Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-02-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35925-155".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-02-23
Documenttitel Motie van de leden Nijboer en Maatoug over maatregelen voor koopkrachtreparatie voor lage en middeninkomens
Dossiernummer 35925
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35925-155
Indiener H. Nijboer
Indiener S. Maatoug
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.2/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 155
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-02-24
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van de leden Nijboer en Maatoug over maatregelen voor koopkrachtreparatie voor lage en middeninkomens
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022