35 925 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 155 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN MAATOUG

Voorgesteld 23 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inflatie mede door de hoge energierekening de koopkracht uitholt;

verzoekt het kabinet zo spoedig mogelijk met voorstellen naar de Kamer te komen met maatregelen voor koopkrachtreparatie voor lage en middeninkomens en zorg te dragen dat deze nog dit jaar bij hen terechtkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Maatoug

Naar boven