Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-09-2023 gepubliceerd door Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35868-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-08-28
Documenttitel Ontwerpbesluit directe bevraging gezagsmodule
Dossiernummer 35868
Dossiertitel Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35868-18
Indiener A.C. van Huffelen
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer C;18
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1105633
OVERHEIDop.bijlage blg-1105634
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-04
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid); Brief regering; Ontwerpbesluit directe bevraging gezagsmodule
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2022-2023