Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35850-VIII-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-07-06
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Nijboer over de lerarenbeurs
Dossiernummer 35850-VIII
Dossiertitel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35850-VIII-7
Indiener H. Nijboer
Ondernummer 7
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Amendement; Amendement van het lid Nijboer over de lerarenbeurs
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2020-2021