Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-06-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35830-XVI-16".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van Houwelingen en Pouw-Verweij over rapporteren over de voortgang van het verbeterplan VWS
Dossiernummer 35830-XVI
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35830-XVI-16
Indiener P. van Houwelingen
Indiener N.J.F. Pouw-Verweij
Ondernummer 16
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-06-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020; Motie; Motie van de leden Van Houwelingen en Pouw-Verweij over rapporteren over de voortgang van het verbeterplan VWS
Uitgiftedatum 2021-06-23
Vergaderjaar 2020-2021