Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35830-VII-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020
Dossiernummer 35830-VII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35830-VII-1
Indiener K.H. Ollongren
Ondernummer 1
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-05-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief regering
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020; Brief regering; Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020
Uitgiftedatum 2021-05-19
Vergaderjaar 2020-2021