Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35788-59".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-10-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Hermans c.s. over het aanwijzen van de heren J.W. Remkes en W. Koolmees als informateurs met als opdracht uitvoering te geven aan het advies van informateur Remkes
Dossiernummer 35788
Dossiertitel Kabinetsformatie 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35788-59
Indiener S.T.M. Hermans
Indiener S.A.M. Kaag
Indiener W.B. Hoekstra
Indiener G.J.M. Segers
Ondernummer 59
Onderwerp Bestuur | Parlement
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kabinetsformatie 2021; Motie; Motie van het lid Hermans c.s. over het aanwijzen van de heren J.W. Remkes en W. Koolmees als informateurs met als opdracht uitvoering te geven aan het advies van informateur Remkes
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022