Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-09-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35714-H".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Werk | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-12
Documenttitel Motie van de leden Van der Goot en Bakker-Klein c.s. over het fiscale knelpunt bij hybride werken van grensarbeiders
Dossiernummer 35714
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35714-H
Indiener Van Der Goot
Indiener Bakker-Klein
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer H
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-15
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt); Motie van de leden Van der Goot en Bakker-Klein c.s. over het fiscale knelpunt bij hybride werken van grensarbeiders
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023