Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-01-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35714-14".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Werk | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-12-16
Documenttitel Brief van de initiatiefnemers met een reactie op het door het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) uitgebrachte advies op onderhavig wetsvoorstel
Dossiernummer 35714
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35714-14
Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts
Indiener S. Maatoug
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.2/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 14
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-01-04
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt); Brief lid / fractie; Brief van de initiatiefnemers met een reactie op het door het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) uitgebrachte advies op onderhavig wetsvoorstel
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022