Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35608-14".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Waterschappen
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-05-18
Documenttitel Motie van het lid Minhas c.s. over een eventuele afschaffing van de geborgde zetels pas na 2023 in werking laten treden
Dossiernummer 35608
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35608-14
Indiener F.B. Minhas
Indiener C. Stoffer
Indiener M. Goudzwaard
Indiener H. van der Molen
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 14
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-05-19
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen; Motie; Motie van het lid Minhas c.s. over een eventuele afschaffing van de geborgde zetels pas na 2023 in werking laten treden
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022