Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-03-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35604-H".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-03-07
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de eerste rapportage onregelmatigheden Wet biometrie in de vreemdelingenketen
Dossiernummer 35604
Dossiertitel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35604-H
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer H
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-03-08
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de eerste rapportage onregelmatigheden Wet biometrie in de vreemdelingenketen
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2022-2023