Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-01-2024 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35600-AH".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-12-27
Documenttitel Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van LNV over de uitkomsten van de praktijkpilot eiwitarm veevoer (pilot Koe en Eiwit)
Dossiernummer 35600
Dossiertitel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35600-AH
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer AH
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1122676
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2024-01-09
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van LNV over de uitkomsten van de praktijkpilot eiwitarm veevoer (pilot Koe en Eiwit)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2023-2024