Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35600-65".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Vestering en Van Raan over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport
Dossiernummer 35600
Dossiertitel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35600-65
Indiener L. Vestering
Indiener L. van Raan
Ondernummer 65
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-09-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering); Motie; Motie van de leden Vestering en Van Raan over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport
Uitgiftedatum 2021-09-28
Vergaderjaar 2021-2022