Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-05-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35592-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-05-23
Documenttitel Nader gewijzigd amendement van het lid Strolenberg c.s. ter vervanging van nr. 15 over het uitzonderen van ondernemingen met minder dan vijfentwintig werknemers
Dossiernummer 35592
Dossiertitel Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35592-21
Indiener M.F. Strolenberg
Indiener C.A.M. van der Plas
Indiener N.L. den Haan
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 21
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-05-24
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Strolenberg c.s. ter vervanging van nr. 15 over het uitzonderen van ondernemingen met minder dan vijfentwintig werknemers
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2022-2023