Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35570-XV-86".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-07-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aankondiging naamswijziging Inspectie SZW
Dossiernummer 35570-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35570-XV-86
Indiener W. Koolmees
Ondernummer 86
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-07-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021; Brief regering; Aankondiging naamswijziging Inspectie SZW
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021