Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-12-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35570-VII-78".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Özütok over zo veel mogelijk ook in het Fries beschikbaar stellen van informatie over het coronavaccinprogramma
Dossiernummer 35570-VII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021
Identifier kst-35570-VII-78
Indiener N. Özütok
Ondernummer 78
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-12-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021; Motie; Motie van het lid Özütok over zo veel mogelijk ook in het Fries beschikbaar stellen van informatie over het coronavaccinprogramma
Uitgiftedatum 2020-12-09
Vergaderjaar 2020-2021