Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-VII nr. 78

35 570 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

Nr. 78 MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het de verwachting is dat op korte termijn begonnen kan worden met het vaccineren tegen het coronavirus;

overwegende dat het in het kader van een adequate dekkingsgraad van belang is dat zo veel mogelijk mensen ervoor kiezen zich te laten vaccineren;

overwegende dat het van belang is dat de overheid mensen zo goed mogelijk informeert over het vaccinatieprogramma en dat dit op een zo toegankelijk mogelijke manier gebeurt;

verzoekt de regering, om de informatie over het coronavaccinprogramma zo veel mogelijk ook in de Friese taal beschikbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok