Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-04-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35570-59".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-977287
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Eindrapport ''Verkenning Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid, zorg en wonen”
Dossiernummer 35570
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35570-59
Indiener W. Koolmees
Ondernummer 59
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-04-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Brief regering; Eindrapport ''Verkenning Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid, zorg en wonen”
Uitgiftedatum 2021-04-13
Vergaderjaar 2020-2021