Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35515-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-13
Documenttitel Amendement van de leden Werner en Van der Staaij over vaststellen van het protocol bij ministeriële regeling met een voorhangprocedure
Dossiernummer 35515
Dossiertitel Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35515-12
Indiener L.M. Werner
Indiener C.G. van der Staaij
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 12
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-16
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg); Amendement; Amendement van de leden Werner en Van der Staaij over vaststellen van het protocol bij ministeriële regeling met een voorhangprocedure
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2022-2023