Kamerstukken in dossier 35515

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35515, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35515, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35515, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35515, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  OPRICHTING van de stichting: Stichting Informatieknooppunt zorgfraude, met zetel in de gemeente Utrecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35515, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Brief van de Algemene Rekenkamer inzake statuten oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon Stichting Informatieknooppunt zorgfraude; overleg artikel 4.7 Comptabiliteitswet 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35515, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Brief van de Algemene Rekenkamer inzake wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg; overleg op grond van artikel 7.40 Comptabiliteitswet 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35515, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 35515, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2020 2020-2021 Kamerstuk 35515, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2020 2020-2021 Kamerstuk 35515, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal