Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-01-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35510-31".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-01-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Azarkan en Van Kooten-Arissen over monitoren van de voortgang van de cultuurverandering
Dossiernummer 35510
Dossiertitel Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag
Identifier kst-35510-31
Indiener F. Azarkan
Indiener F.M. van Kooten-Arissen
Ondernummer 31
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-01-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag; Motie; Motie van de leden Azarkan en Van Kooten-Arissen over monitoren van de voortgang van de cultuurverandering
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2020-2021