35 510 Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN AZARKAN EN VAN KOOTEN-ARISSEN

Voorgesteld 19 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering erkent dat medewerkers zich voldoende bewust moeten zijn van de regels over het gebruik van gevoelige persoonsgegevens zoals nationaliteit en dat aan dit onderwerp in het kader van de cultuurprogramma's bij de Belastingdienst en Toeslagen bijzondere aandacht zal worden besteed;

verzoekt de regering, om de voortgang van de verandering van de cultuur bij de Belastingdienst en Toeslagen kwalitatief en kwantitatief te monitoren, alsmede te monitoren het kennisniveau van medewerkers over het gebruik van gevoelige persoonsgegevens zoals nationaliteit;

verzoekt de regering, tevens om de Kamer hier periodiek over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Van Kooten-Arissen

Naar boven