Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35483-38".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-06-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid De Graaf over grenzen sluiten voor alle asielzoekers en immigranten uit islamitische landen
Dossiernummer 35483
Dossiertitel Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)
Identifier kst-35483-38
Indiener M. de Graaf
Ondernummer 38
Onderwerp Migratie en integratie | Integratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-07-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..); Motie; Motie van het lid De Graaf over grenzen sluiten voor alle asielzoekers en immigranten uit islamitische landen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020