Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35470-VII-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Özütok over aanpassing van de minimumleeftijd voor burgerinitiatieven naar 16 jaar
Dossiernummer 35470-VII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019
Identifier kst-35470-VII-11
Indiener N. Özütok
Ondernummer 11
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-06-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019; Motie; Motie van het lid Özütok over aanpassing van de minimumleeftijd voor burgerinitiatieven naar 16 jaar
Uitgiftedatum 2020-06-23
Vergaderjaar 2019-2020