Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35438-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Moorlag over wijkgebouwen en buurt- en dorpshuizen onder de werkingssfeer van de TOGS brengen
Dossiernummer 35438
Dossiertitel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)
Identifier kst-35438-12
Indiener W.J. Moorlag
Ondernummer 12
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-05-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie); Motie; Motie van het lid Moorlag over wijkgebouwen en buurt- en dorpshuizen onder de werkingssfeer van de TOGS brengen
Uitgiftedatum 2020-05-18
Vergaderjaar 2019-2020