35 438 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel wijkgebouwen en buurt- en dorpshuizen door de coronamaatregelen een belangrijk deel van hun inkomsten hebben verloren en daardoor met ernstige financiële problemen kampen, en dat een deel zelfs in het voortbestaan wordt bedreigd;

verzoekt de regering, deze belangrijke voorzieningen onder de werkingssfeer van de TOGS te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Naar boven