Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035420 nr. 19

35 420 Noodpakket banen en economie

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 april 2020

Hierbij informeer ik u over de inzet van Zr.Ms. Karel Doorman in het Caribisch deel van het Koninkrijk in het kader van COVID-19. Het vertrek van dit logistieke ondersteuningsschip is voorzien op 13 april a.s. vanuit Den Helder. Vanaf ongeveer 24 april is het schip voor een periode van ongeveer drie maanden inzetbaar in het Caribisch gebied om ondersteuning te leveren aan de lokale civiele autoriteiten bij het bestrijden van de COVID-19 crisis. Afhankelijk van de situatie op dat moment bestaat er een mogelijkheid tot verlenging.

Zr.Ms. Karel Doorman is flexibel inzetbaar en kan afhankelijk van de behoeften voorzien in een breed scala aan ondersteuningsactiviteiten op het gebied van zee- en luchttransport (zoals goederen en voedsel), versterking van de maritieme grensbewaking ter ondersteuning van de Kustwacht Caribisch Gebied en eventuele versterking van de ondersteuning bij het handhaven van openbare ordemaatregelen. Ook beschikt het schip over medische faciliteiten om de lokale gezondheidszorg te ondersteunen bij niet COVID-19 gerelateerde spoedzorg.

Zr.Ms. Karel Doorman is daarmee een waardevolle aanvulling op de ondersteuning die het Ministerie van Defensie in het kader van COVID-19 reeds in het Caribisch gebied levert. Hierover is de Kamer op 7 april jl. geïnformeerd (Kamerstuk 35 420, nr. 12).

Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben in het kader van COVID-19 besloten extra schepen in te zetten. Defensie staat in nauw contact met beide landen in het kader van het delen van informatie en om mogelijkheden tot militaire samenwerking te identificeren. Op het Franse eiland Martinique is daartoe een coördinatiepunt ingericht, waar Defensie onderdeel vanuit maakt.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten