Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135420 nr. 152

35 420 Noodpakket banen en economie

Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 oktober 2020

Hierbij stuur ik uw Kamer mijn reactie op de brief van P.M. te Z. van 4 september jl. over het niet verlenen van sectorspecifieke steun aan vleeskalverhouders. Uw vaste commissie voor LNV heeft mij gevraagd om de nieuwe Nederlandse coronamaatregelen hier mee in overweging te nemen.

Sectorspecifieke steun

In mijn brief van 15 april 2020 (Kamerstuk 35 420, nr. 24) constateerde ik dat de bestaande generieke noodmaatregelen in specifieke situaties onvoldoende soelaas boden. Ik doelde op sectoren waar sprake was van een combinatie van:

  • doorgaande productie met een zeer geringe omzet;

  • producten die slecht of niet houdbaar waren en waarvoor geen of beperkte alternatieve toepassingsmogelijkheden waren;

  • een grote seizoenspiek in maart, april en mei in productie, personele bezetting en omzet.

In de kalversector is geen sprake van deze combinatie van factoren. Kalfsvlees wordt het hele jaar door geproduceerd en kalverslachterijen beschikken over vrieshuizen om kalfsvlees in te vriezen voor perioden dat het aanbod de vraag overtreft. Samen met Frankrijk, Italië en België heb ik het sectorverzoek aan de Europese Commissie voor een particuliere opslagregeling ondersteund. De Europese Commissie heeft deze steunmaatregel niet toegekend.

Elke lidstaat heeft de mogelijkheid om een eigen afweging te maken en nationale steunregelingen in te stellen. Italië heeft, als enige EU-land, haar eigen afwegingen gemaakt en een nationale steunmaatregel getroffen voor de kalverhouderij. In mijn brief van 15 april 2020 heb ik de afwegingen en nationale steunmaatregelen van Nederland in de land- en tuinbouwsector toegelicht. Tijdens het debat over de suppletoire begroting van 11 juni jl., heb ik uw Kamer aangegeven dat het kabinet geen plannen heeft voor nieuwe nationale sectorspecifieke steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector.

Prijsontwikkeling

De kalversector heeft zelf maatregelen genomen om de kalfsvleesprijzen te stabiliseren. Vlees is ingevroren, kalveren zijn later geslacht en de import van kalveren is teruggebracht tot het niveau van 2017. De sector verwacht dat het nog tot november zal gaan duren voordat de voorraad kalfsvlees zal gaan afnemen. Sinds week 34 is er sprake van een voorzichtig herstel van de prijzen voor blank en jong-rosé kalfsvlees. De marktprijs voor rosékalfsvlees (8–12 maanden) is in juni wat gestegen en is sinds die tijd stabiel.

Nieuwe coronamaatregelen

Nederlands kalfsvlees wordt vooral in het buitenland geconsumeerd. De Nederlandse kalfsvleesconsumptie is traditioneel laag waardoor ik geen groot effect verwacht van de nieuwe Nederlandse coronamaatregelen. Het voorzichtige herstel van de kalfsvleesprijzen, niet alleen in Nederland maar ook in de gehele EU, zal naar mijn verwachting op dit moment bij de Europese Commissie niet leiden tot het heroverwegen van Europese steunmaatregelen voor deze sector.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten