Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35393-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-961300
Bijlage blg-961302
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-12-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Toezeggingen digitalisering dienstverlening ondernemers en Brexit
Dossiernummer 35393
Dossiertitel Betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk
Identifier kst-35393-10
Indiener A.C. van Huffelen
Ondernummer 10
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-12-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk; Brief regering; Toezeggingen digitalisering dienstverlening ondernemers en Brexit
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021