Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-10-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35349-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van den Berge c.s. over een onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen
Dossiernummer 35349
Dossiertitel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)
Identifier kst-35349-15
Indiener C.N. van den Berge
Indiener M. van Nispen
Indiener A.H. Kuiken
Ondernummer 15
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-10-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten); Motie; Motie van het lid Van den Berge c.s. over een onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen
Uitgiftedatum 2020-10-05
Vergaderjaar 2020-2021