Kamerstukken in dossier 35349

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 35349, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten); Amendement; Amendement van het lid Van Nispen 35349-10 over een motiveringsplicht voor OvJ bij niet-ontvankelijkheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-11-2020 2020-2021 Kamerstuk 35349, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten); Amendement; Amendement van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg t.v.v. nr. 8 over spreekrecht voor slachtoffer bij wijziging voorwaarden die de belangen van het slachtoffer raken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-11-2020 2020-2021 Kamerstuk 35349, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten); Motie; Motie van het lid Helder over in het vonnis rekening houden met de verklaring van het slachtoffer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 35349, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten); Motie; Motie van het lid Helder over een driepartijenstelsel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 35349, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten); Motie; Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over een impactanalyse van werklast, uitvoerbaarheid, kosten en dekking

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 35349, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten); Motie; Motie van het lid Van den Berge c.s. over een onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 35349, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten); Motie; Motie van het lid Van Nispen c.s. over een onderzoek naar de LEBZ

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 35349, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten); Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Helder over een driepartijenstelsel (t.v.v. 35349-13)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 35349, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 oktober 2020, inzake wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 35349, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal