Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35334-72".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-03-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stikstofregistratiesysteem voor woningbouw- en infrasector
Dossiernummer 35334
Dossiertitel Problematiek rondom stikstof en PFAS
Identifier kst-35334-72
Indiener C.J. Schouten
Ondernummer 72
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Onderwerp Economie | Bouwnijverheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-03-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Problematiek rondom stikstof en PFAS; Brief regering; Stikstofregistratiesysteem voor woningbouw- en infrasector
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020