Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-04-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35334-175".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Bodem
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Lucht
Beleidsonderwerp Economie | Bouwnijverheid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-03-23
Documenttitel Reactie op memo 'Juridische houdbaarheid aanpak stikstof & ontwikkelingsruimte' en rapport ‘Herstelbaarheid van door stikstofdepositie aangetaste Natura 2000-habitattypen’
Dossiernummer 35334;33576
Dossiertitel Problematiek rondom stikstof en PFAS
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35334-175
Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 175
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-04-01
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Problematiek rondom stikstof en PFAS; Brief regering; Reactie op memo 'Juridische houdbaarheid aanpak stikstof & ontwikkelingsruimte' en rapport ‘Herstelbaarheid van door stikstofdepositie aangetaste Natura 2000-habitattypen’
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022