Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35300-XII-97".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-05-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Postma c.s. over het ontwerpbesluit hemplicht snorfiets
Dossiernummer 35300-XII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020
Identifier kst-35300-XII-97
Indiener W.L. Postma
Indiener R.A.J. Schonis
Indiener C. Laçin
Indiener S.C. Kröger
Ondernummer 97
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-06-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020; Motie; Motie van het lid Postma c.s. over het ontwerpbesluit hemplicht snorfiets
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020