Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135216 nr. 18

35 216 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld 16 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, energiearmoede uit te bannen en daartoe de energierekening substantieel te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops