Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135216 nr. 14

35 216 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 16 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het PBL aangeeft dat een uniforme CO2-heffing het voordeligst is;

verzoekt de regering, om stappen te zetten om de komst van een uniforme CO2-heffing voor te bereiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan