Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-05-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35200-XII-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-883072
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-05-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)
Dossiernummer 35200-XII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018
Identifier kst-35200-XII-2
Indiener A.P. Visser
Ondernummer 2
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-05-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019