Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-07-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35122-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Van der Staaij en Kuiken over GVM-maatregel bij straf > 1 jaar
Dossiernummer 35122
Dossiertitel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)
Identifier kst-35122-18
Indiener C.G. van der Staaij
Indiener A.H. Kuiken
Ondernummer 18
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-07-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen); Amendement; Amendement van de leden Van der Staaij en Kuiken over GVM-maatregel bij straf > 1 jaar
Uitgiftedatum 2019-06-20
Vergaderjaar 2018-2019