Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-04-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35093-17".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief
Dossiernummer 35093
Dossiertitel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening
Identifier kst-35093-17
Indiener H.P.M. Hijink
Indiener J.W.M. Kerstens
Indiener M. Agema
Indiener T. Kuzu
Indiener F.M. van Kooten-Arissen
Indiener S. Geleijnse
Indiener C.G. van der Staaij
Indiener T.H.P. Baudet
Indiener S.T.M. Hermans
Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet
Indiener V.A. Bergkamp
Indiener G.J.M. Segers
Ondernummer 17
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-04-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Motie; Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief
Uitgiftedatum 2019-04-04
Vergaderjaar 2018-2019