Kamerstukken in dossier 35093

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35093, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Kerstens ter vervanging van nr. 12 over een evaluatie van de wet na drie jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35093, nr. 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Kerstens ter vervanging van nr. 11 over een lichte voorhangprocedure bij de beslissing tot het verstrekken van maatwerkvoorzieningen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35093, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35093, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Brief regering; Reactie op de gewijzigde amendementen van het lid Kerstens over een lichte voorhangprocedure bij de beslissing tot het verstrekken van maatwerkvoorzieningen en over een evaluatie van de wet na drie jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35093, nr. 28 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Motie; Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35093, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Motie; Motie van de leden Geluk-Poortvliet en Van der Staaij over nader toelichten van het begrip duurzame hulpverleningsrelatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35093, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Motie; Motie van het lid Kerstens over geen benadeling van mensen met een minimuminkomen door het abonnementstarief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35093, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Motie; Motie van het lid Kerstens over betalen van een reëel tarief aan zorgaanbieders door gemeenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35093, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening; Motie; Motie van het lid Kerstens over verlaging van de hoogte en de stapeling van zorgkosten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35093, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal