Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-04-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35083-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-04-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nota naar aanleiding van het verslag
Dossiernummer 35083
Dossiertitel Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)
Identifier kst-35083-7
Indiener C.J. Schouten
Ondernummer 7
Onderwerp Landbouw | Planten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-04-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2018-2019