Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35079-26".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigd amendement van het lid Groothuizen t.v.v. nr 23 over nadere invulling van werkzaamheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid
Dossiernummer 35079
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)
Identifier kst-35079-26
Indiener M. Groothuizen
Ondernummer 26
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Staatsveiligheid
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-06-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Groothuizen t.v.v. nr 23 over nadere invulling van werkzaamheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid
Uitgiftedatum 2020-06-23
Vergaderjaar 2019-2020