Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-11-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35048-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-860953
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-11-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634
Dossiernummer 35048
Dossiertitel EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634
Identifier kst-35048-3
Indiener F. van Oosten
Ondernummer 3
Onderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-11-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634; Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019