Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-04-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35035-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-04-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag over het burgerinitiatief ‘Eigeland voor een kinderpardon dat wél werkt’
Dossiernummer 35035
Dossiertitel Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
Identifier kst-35035-7
Indiener S.M.G. Koopmans
Indiener A.C.W. de Vos
Ondernummer 7
Onderwerp Recht | Bezwaar en klachten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-04-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het burgerinitiatief ‘Eigeland voor een kinderpardon dat wél werkt’
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2018-2019