Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935026 nr. 72

35 026 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019)

Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2019

Op 8 juli 2019 is mijn eerste reactie op de motie van de leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen1 aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 35 026, nr. 71). In deze brief zijn gegevens opgenomen over letselschadeslachtoffers. De in de tabel opgenomen gegevens en de daarop gebaseerde budgettaire gevolgen in de brief onder het kopje «Onderzoek data en budgettaire gevolgen» bleken achteraf niet juist te zijn. Daarom ontvangt u bijgaand een integraal herziene versie van de brief met de juiste cijfers (Kamerstuk 35 026, nr. 73). Mijn excuses voor het ongemak.

Het opnemen van de onjuiste cijfers in de oorspronkelijke brief was een gevolg van een misverstand over de door het Verbond van Verzekeraars aangeleverde cijfers. Dit heeft verder geen gevolgen voor de exercitie aangaande de letselschadevergoedingen in relatie tot belastingheffing over vermogen in box 3. Ik ga er van uit dat ik met deze nieuwe brief en de daarin opgenomen cijfers, ook de vragen heb beantwoord van de leden Leijten (SP) en Lodders (VVD) over het bericht dat de Kamerbrief over letselschade foute cijfers bevat (kenmerk: 2019Z15023).

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Kamerstuk 35 026, nr. 55.