Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-X nr. 145

35 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2019

Mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Belhaj (D66) (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 3278).

Tijdens het vragenuur van dinsdag 16 april jl.1 heb ik uw Kamer toegezegd het bericht waarin wordt gesproken over de dood van vijf Afghanen te verifiëren. Tevens heb ik toegezegd het bericht in de media over de tolk na te gaan die zich bedreigd voelde en naar zeggen, tevergeefs aanklopte bij de Nederlandse ambassade in Kabul2.

Het onderzoek waartoe ik opdracht heb gegeven, is voltooid. Op basis van de informatie uit dit onderzoek kan ik het eerste bericht niet bevestigen. Wel is uit het onderzoek gebleken dat deze vijf mensen inderdaad een periode voor de Nederlandse missie hebben gewerkt.

Het bericht over een vermeende weigering aan de deur van de Nederlandse ambassade in Kabul kan ik evenmin bevestigen. Ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan dit beeld niet bevestigen.

Wel kan ik u mededelen dat er mede op mijn voordracht desgevraagd aan tolken inreisvisa zijn (en kunnen worden) verstrekt, zodat zij na aankomst in Nederland een asielprocedure kunnen starten. Bij een voordracht zoek ik telkens naar een juiste balans tussen snelheid en zorgvuldigheid. Indien nodig aarzel ik overigens niet om praktische en logistieke zaken voor de tolk (en gezin) te organiseren. Uit het oogpunt van veiligheid en de privacy van betrokkenen kan ik echter geen verdere mededelingen doen.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten


X Noot
1

Handelingen II 2018/19, nr. 75, items 5 en 26

X Noot
2

«Nederland laat bedreigde Afghaanse tolken in de kou staan», Nederlands Dagblad, 13 april

2019.