Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-11-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35000-VIII-38".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-11-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Rog c.s. over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom
Dossiernummer 35000-VIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019
Identifier kst-35000-VIII-38
Indiener M.R.J. Rog
Indiener P.H. van Meenen
Indiener E.E.W. Bruins
Indiener R.J. (Rudmer) Heerema
Ondernummer 38
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-11-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019; Amendement; Amendement van het lid Rog c.s. over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2018-2019