Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-11-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35000-VII-57".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van Eijs en Ronnes over neveneffecten van de noodknop op speculerende beleggers
Dossiernummer 35000-VII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019
Identifier kst-35000-VII-57
Indiener J.M. van Eijs
Indiener H.A.G. Ronnes
Ondernummer 57
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-11-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019; Motie; Motie van de leden Van Eijs en Ronnes over neveneffecten van de noodknop op speculerende beleggers
Uitgiftedatum 2018-11-12
Vergaderjaar 2018-2019